இஸ்த்வான் மெஸாரஸ் (1930-2017)

தீவிர மாற்றுக்கான தேவை : இஸ்த்வான் மெஸாரஸ் நேர்முகம்   1 அக்டோபர் 2017 ஆம் திகதி தனது 87 ஆம் வயதில் மரணமுற்ற ஹங்கேரிய மார்க்சியரான இஸ்துவான் மெஸாரஸ் புகழ்பெற்ற பிறிதொரு ஹங்கேரிய மார்க்சியரான ஜியார்ஜ் லுகாக்சின் மாணவர். அந்நியமாதல் குறித்து Continue Reading →

ரேடிகல் பிலாசபி

முன்னறைச் சாளரத்தில் நின்று இலையுதிர்காலம் குளிர்காலத்தினுள் நுழைவதை மெல்லிய தூற்றலினாடே பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன். மனம் துயருற்றிருக்கிறது. மேசையில் இன்று காலை வந்த ‘ரேடிகல் பிலாசபி’யின் 200 ஆவது இதழ் இருக்கிறது. அச்சிதழாக இவ்விதழ் ‘ரேடிகல் பிலாசபி’யின் கடைசி இதழ். துக்கம் பொங்கிக் Continue Reading →