ரோஹித்

    சில்வியா அழகியதொரு மரத்தைக் கனவு கண்டாள் மரம் அவளது வாழ்வு மரத்தின் ஒரு கிளை அவளது காதல் அந்தக் கிளையின் இலைகள் குழந்தைகள் பிறிதொரு கிளை எழுதுபவளாக அவளது வாழ்வு அதனது ஒவ்வாரு இலையும் அவளது கவிதைகள் ஆர Continue Reading →

ரேடிகல் பிலாசபி

முன்னறைச் சாளரத்தில் நின்று இலையுதிர்காலம் குளிர்காலத்தினுள் நுழைவதை மெல்லிய தூற்றலினாடே பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன். மனம் துயருற்றிருக்கிறது. மேசையில் இன்று காலை வந்த ‘ரேடிகல் பிலாசபி’யின் 200 ஆவது இதழ் இருக்கிறது. அச்சிதழாக இவ்விதழ் ‘ரேடிகல் பிலாசபி’யின் கடைசி இதழ். துக்கம் பொங்கிக் Continue Reading →